Reference || PECHER PROJEKT

penzion

Novostavba rodinného domu na p.p.č. 1155/7, k.ú. Dolní Chodov

Naše společnost dokončila projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení a realizaci stavby na akci "Novostavba rodinného domu na p.p.č. 1155/7, k.ú. Dolní Chodov" Architektonický návrh a stavební řešení zpracoval : PECHER-PROJEKT.
Investor : manželé Voitlovi

|| pohled || půdorys ||
penzion

Novostavba penzionu na p.p.č. 148/3, k.ú. Dolní Chodov

Projektová dokumentace řeší vybudování penzionu v centru města Chodova. Objekt penzionu má obdélníkový půdorys o třech nadzemních podlažích, bez podsklepení. V 1.np se nachází prostor pro komerční využití a chodba – penzion. Ve 2. -3 .np se nachází apartmány. Podkroví nebude využito. Objekt je zastřešen valbovou střechou mírného spádu. Střecha objektu je opatřena krytinou z falcovaného titanzinkového plechu. Vstupní dveře a okna jsou z masivního dřeva( eurolamel ), resp. Z dřevěných euro-profilů.

|| pohled || půdorys ||
madej

Přístavba k rodinnému domu, Komenského č.p. 470 , Chodov

Projektová dokumentace ( studie ) řeší vybudování přístavby u rodinného domu v centru města Chodova. Přístavba je koncipována jako dvoupatrová nepodsklepená stavba zastřešená plochou střechou. Jako krytiny je použito falcovaného titanzinkového plechu. Základní plochy fasád jsou provedeny z lícových cihel ( klinkerů ). Výplně otvorů ( okna, dveře ) budou provedeny jako dřevěné.

|| pohled || půdorys ||
dolezelovi

Novostavba rekreační chaty na p.p.č. 314/34 , k.ú. Stará Chodovská

Projektová dokumentace řeší vybudování rekreační chaty. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt, přičemž 2. podlaží objektu je řešeno jako podkrovní. Rekreační chata má nosný stěnový systém a je zastřešena sedlovou střechou. Jako krytiny je použito pálených tašek Tondach. Základní plochy fasád jsou provedeny jako omítané ušlechtilou omítkou. Výplně otvorů ( okna, dveře ) budou provedeny jako dřevěné.

|| pohled || půdorys ||
pekna

Přístavba k rodinnému domu, Karlovarská č.p. 414, Chodov

Projektová dokumentace řeší přístavbu ( nástavbu ) k rodinnému domu. Jedná se o jednopodlažní nástavbu budovanou v úrovni podlahy 2.np stávajícího rodinného domu. Nástavba je z části konzolovitě vyložena před líc stávajícího objektu a z části je posazená na stávajícím zdivu rodinného domu ( verandy ). Přístavba je zastřešena polovalbovou střechou. Jako krytiny je použito lehkých šablon Cembrit – Dánský obdélník. Fasáda přístavby je provedena jako omítaná ušlechtilou omítkou.

|| pohled || půdorys ||
poborsky

Novostavba rodinného domu na p.p.č. 174 a 175/1, k.ú. Horní Částkov

Projektová dokumentace řeší vybudování rodinného domu v katastru obce Dolní Částkov. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt, přičemž 2. podlaží objektu je řešeno jako podkrovní. Obvodové zdivo je navržené z tvárnic Poring zateplené fasádním zateplovacím systémem. Střecha objektu je opatřena krytinou z betonových tašek KM-Beta. Vstupní dveře a okna jsou navrženy z plastových profilů ( např. Trocal ). Dispoziční řešení objektu RD vychází z potřeb investora objektu, situování pozemku vůči světovým stranám a situování vjezdu, respektive vstupu na pozemek.

|| pohled || půdorys ||
kolitch

Novostavba rodinného domu na p.p.č. 782/25, Pernink

Projektová dokumentace řeší vybudování rodinného domu v katastru obce Pernink. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt, přičemž 2. podlaží objektu je řešeno jako podkrovní. Obvodové zdivo je cihelné zateplené fasádním systémem. Střecha objektu je opatřena krytinou z profilovaného ocelového plechu Rannila. Vstupní dveře a okna jsou z masivního dřeva( eurolamel ), resp. z dřevěných euro-profilů. Dispoziční řešení objektu RD vychází z potřeb investora objektu, situování pozemku vůči světovým stranám a situování vjezdu, respektive vstupu na pozemek.

|| pohled || půdorys ||